میوپاتی

این پست به درخواست برخی از بیماران میوپاتی که خواستار اطلاعاتی در این زمینه شده بودند تهیه و تنظیم گردیده است و امیدوارم علم پزشکی و تیم توانبخشی به خصوص همکاران فیزیوتراپی و کاردرمانی بتوانند روش های درمانی موثرتر و بهتری را به این عزیزان ارائه کنند.

به بیماری عضلانی به هر علتی میوپاتی می گویند.در میوپاتی ها,عضلات اسکلتی به صورت مستقیم یا به دلیل عوارض ثانویه گروهی از بیماری های سیستمیک درگیر می شوند.

در دیستروفی های عضلانی که جزو میوپاتی های ارثی محسوب می شوندعضلات به صورت مستقیم درگیر شده و عملکرد آنها دچار اختلال می گردد.دیستروفی دوشن(Duchenne) و دیستروفی بکر(Becker)دو نمونه از میوپاتی های ارثی می باشند که در بیماری دوشن یک نوع پروتئین عضلانی بنام دیستروفین(Dystrophin) ساخته نمی شود و ناتوانی بدن در ساخت این پروتئین باعث ضعف و آتروفی عضلات کمربند لگنی و ران ها می گردد.در این بیماری عضلات شانه و عضلات نواحی دیستال(انتهایی)اندامها نیز با شدت کمتری درگیر می شوند.

دو تصویر ذیل را جهت درک بهتر پروتئین دیستروفین قرار دادم:


در دیستروفی بکر برخلاف دوشن که با فقدان پروتئین دیستروفین همراه است,پروتئین دیستروفین به صورت غیرطبیعی ساخته می شود و درنتیجه به تدریج باعث ضعف و اختلال در عملکرد عضلات مفاصل لگن,ران,بازو و کتف می گردد.درگیری عضلات در دیستروفی بکر نسبت به دوشن روندی آهسته تر دارد و شروع بیماری دیرتر(اواخر دوران کودکی یا نوجوانی)از دیستروفی دوشن می باشد.

گاهی اختلال در عملکرد عضلات به صورت مستقیم در خود بافت عضلانی نیست بلکه به دلیل بیماری خاصی عضلات نیز درگیر می شوند.اختلال در عملکرد تیروئید(پرکاری یا کم کاری),دیابت,مسمومیت های دارویی,گاها به دلیل وجود تومورها,در موارد الکلیسم,پلی میوزیت و...نمونه هایی از این موارد محسوب می شوند که گاها از آنها تحت عنوان میوپاتی های ثانویه یاد می شود.در میوپاتی های ثانویه نیز عضلات به خصوص در قسمت پروگزیمال(فوقانی)اندامها دچار ضعف و آتروفی می گردند.

در قسمت ذیل به مهمترین انواع میوپاتی بدون ذکر شرح بیماری اشاره می شود. 

انواع میوپاتی:

1-گروه دیستروفی های عضلانی

2-گروه میوتونی ها

3-میوپاتی های التهابی(ناشی از عفونت مانند توکسوپلاسموز و انواع ویروسی,موارد ایمیون مانند پلی میوزیت,سارکوئیدوز و پلی میالژیا روماتیکا)

4-میوپاتی های آندوکرین(مانند هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی,هیپرپاراتیروئیدی,هیپرآدرنالیسم و پرکاری هیپوفیز)

5-میوپاتی های ناشی از فلج های دوره ای

6-میوپاتی های مادرزادی

7-میوپاتی های ناشی از اختلالات بیوشیمیایی(مثل بیماری های ذخیره گلیکوژن,بیماری های ذخیره چربی و میوپاتی میتوکندریایی)

8-اختلالات عضلانی ناشی از مواد سمی(توکسین ها) و داروها(از این گروه می توان به مواردی چون کورتیکواستروئیدها,فنی توئین,کلوفیبرات,هروئین,آمفتامین, فنوباربیتال و... اشاره کرد)

انواع دیستروفی ها ی عضلانی:

-دیستروفی دوشن

-دیستروفی بکر(Becker)

-دیستروفی Emery-Drefuss

-دیستروفی عضلانی کمربند شانه ای(اسکاپولوهومرال)

-دیستروفی های عضلانی مادرزادی

-دیستروفی اکولوفارنژیال

-دیستروفی دیستال اتوزومی غالب

-دیستروفی های عضلانی دیستال اتوزومی مغلوب

-دیستروفی اسکاپولوپرونه آل اتوزومی غالب

-دیستروفی فاسیواسکاپولوهومرال

-دیستروفی عضلانی اتوزومی مغلوب کودکان(کمربند شانه ای)

-دیستروفی کمربند شانه ای با شروع در بالغین و توارث غالب

 گروه میوتونی ها عبارتنداز:

- دیستروفی عضلانی میوتونیک

-میوتونی اکتسابی

-پارامیوتونی مادرزادی

-میوتونی مادرزادی(شامل اتوزومی غالب و اتوزومی مغلوب)

-فلج دوره ای هیپرکالمیک

-میوتونی کندرو دیستروفیک

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منابع (References)

- قاضى جهانى، بهرام ترجمه مبانى طب سسیل، بیماریهاى مغز و
اعصاب. مرکز نشر اشارت.

- سلطان زاده، اکبر بیماریهاى مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفرى.

 - انتظارى طاهر، محمد؛ بیناى مطلق، همایون؛ زمانى، بابک ترجمه
بیماریهاى اعصاب هاریسون. شرکت نشر دانش امروز.

 -http://arthritis-symptom.com/
-http://genomebiology.com/

 مطالب مرتبط:

میوپاتی(علایم, ارزیابی و درمان فیزیوتراپی)

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 38 بازدید