لیگامان های مچ پا (Ankle ligaments)

 

رباط های مچ پا

 

مجموعه مچ پا (Ankle complex) از مفاصل زیر تشکیل می گردد:

 

*مفصل تیبیوفیبولار تحتانی (مفصل درشت نئی-نازک نئی تحتانی) که یک مفصل لیفی (ثابت) بوده و تحرک چندانی ندارد.

 

*مفصل تالوکرورال یا مفصل مچ پا (Ankle joint or Talocrural joint) که حرکت اصلی این مفصل دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن است. سه استخوان تیبیا (درشت نی)، فیبولا (نازک نی) و تالوس (قاپ)، مفصل مچ پا را به وجود می آورند (آنکل مورتیس).

 

*مفصل ساب تالار یا مفصل زیرقاپی (مفصل تالوکالکانئال) که بخشی از مجموعه پا (Foot complex) نیز می باشد. حرکت کف پا به طرف داخل (اینورژن) و خارج (اورژن) بیشتر در مفصل ساب تالار صورت می گیرد.

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

رباط های مفصل تیبیوفیبولار

رباط های مفصل تیبیوفیبولار عبارتنداز:

*رباط تیبیوفیبولار جلویی (قدامی) تحتانی (رباط درشت نئی-نازک نئی جلویی تحتانی)

*رباط تیبیوفیبولار پشتی (خلفی) تحتانی (رباط درشت نئی-نازک نئی پشتی تحتانی)

 

 

رباط های مفصل مچ پا (مفصل تالوکرورال)

رباط های مفصل مچ پا شامل رباط های طرفی داخلی (دلتویید) یا MCL و رباط های طرفی خارجی یا LCL است.

 

رباط دلتویید (رباط های طرفی داخلی)

این رباط که از قوزک داخلی مبدا می گیرد، قوی تر از رباط های طرفی خارجی بوده و شامل فیبرهای سطحی و عمقی است. فیبرهای سطحی رباط دلتویید خود شامل رباط های زیر است:

*رباط تیبیوناویکولار یا رباط درشت نئی-ناوی (فیبرهای جلویی یا قدامی)

*رباط تیبیوکالکانئال یا رباط درشت نئی-پاشنه ای (فیبرهای میانی)

*رباط تیبیوتالار پشتی یا رباط درشت نئی-قاپی پشتی (فیبرهای پشتی یا خلفی)

تصویر زیر:

 

 

 

فیبرهای عمقی رباط دلتویید، رباط تیبیوتالار جلویی (رباط درشت نئی-قاپی جلویی) نام دارد.

 

 

رباط های طرفی خارجی (LCL)

این رباط ها که از قوزک خارجی مبدا می گیرند شامل رباط های زیر هستند:

*رباط تالوفیبولار جلویی (رباط قاپی-نازک نئی جلویی)

*رباط تالوفیبولار پشتی (رباط قاپی-نازک نئی پشتی)

*رباط کالکانئوفیبولار (رباط پاشنه ای-نازک نئی)

تصویر زیر:

 

 

 

 

رباط های مفصل ساب تالار (مفصل تالوکالکانئال)

رباط های مفصل ساب تالار عبارتنداز:

*رباط تالوکالکانئال داخلی (رباط قاپی-پاشنه ای داخلی)

*رباط تالوکالکانئال خارجی (رباط قاپی-پاشنه ای خارجی)

*رباط تالوکالکانئال بین استخوانی (رباط قاپی-پاشنه ای بین استخوانی)

*رباط سرویکال (رباط گردنی)

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

http://www.pt.ntu.edu.tw

 

http://www.hawaii.edu/

 

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مچ پا (Ankle)

پا (Foot)

عضلات مچ پا (Ankle muscles)

استخوان های تارسوس (Tarsal bones)

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 26 بازدید