رباط استرنوکلاویکولار

 

رباط استرنوکلاویکولار (رباط جناغی-ترقوه ای) یکی از رباط های مفصل استرنوکلاویکولار است که خود شامل دو رباط است:

 

*رباط استرنوکلاویکولار جلویی (قدامی)

 

*رباط استرنوکلاویکولار پشتی (خلفی)

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

لیگامان های استرنوکلاویکولار قدامی و خلفی باعث تقویت کپسول مفصل استرنوکلاویکولار می گردند. کپسول این مفصل از بالا توسط رباط اینترکلاویکولار (رباط بین ترقوه ای) تقویت می گردد.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

مطالب مرتبط:

 

رباط ها (لیگامانها)

 

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

 

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

 

رباطهای زانو (Knee ligaments)

 

کپسول مفصلی (Articular capsule)

 

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

 

منبع تصویر:

 

http://www.pt.ntu.edu.tw

/ 0 نظر / 18 بازدید