فیزیوتراپی در منزل

برای شهروندان تهرانی:

اگر انجام فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی برای شما امکان پذیر نیست می توانید جهت دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس : 6306-153-0937 

ساعات تماس:30 21 الی 30 23

فیزیوتراپی توسط همکاران فیزیوتراپیستی انجام می شود که در زمینه اختلالات حرکتی کار کرده اند.

 

لیست مطالب وبلاگ فیزیوتراپی (وبلاگم در بلاگفا)

برای استفاده از مطالب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:

 
 
سیستم عصبی، بیماری ها و اختلالات مربوطه
 
بیماری نورون حرکتی (Motor neuron disease) - جمعه چهارم فروردین 1391
آناتومی و فیزیولوژی درد (Anatomy and physiology of pain) - چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390
تئوری کنترل دریچه درد (Gate control theory of pain) - یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390
دیستروفی رفلکسی سمپاتیک (Reflex sympathetic dystrophy) - چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391
سمپاتکتومی (Sympathectomy) - یکشنبه دهم اردیبهشت 1391
انواع نورون ها (Types of Neurons) - پنجشنبه هجدهم اسفند 1390
نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron) - شنبه یکم اسفند 1388
نورون حرکتی گاما(Gamma motor neuron) - شنبه یکم اسفند 1388
 نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron) - یکشنبه دهم مرداد 1389
سیستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw) - چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388
واحد حرکتی(Motor unit) - شنبه یکم اسفند 1388
کنترل حرکتی(Motor control) - جمعه بیست و سوم بهمن 1388
دستگاه حرکتی(Motor system) - جمعه بیست و سوم بهمن 1388
واحد حرکتی-انواع فیبر عضلانی - دوشنبه شانزدهم شهریور 1388
اعصاب مغزى (Cranial Nerves) - جمعه سی ام مرداد 1388
علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی - جمعه شانزدهم مرداد 1388
نروپلاستی‏سیتى(Neuroplasticity)-انعطاف پذیری سیستم عصبی - شنبه سوم مرداد 1388
سیستم وستیبولار(Vestibular System) - جمعه دوازدهم تیر 1388
 بیماری پارکینسون (Parkinson's Disease) - پنجشنبه دوازدهم دی 1387
مرگ مغزی (Brain death) - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
سندرم قفل شدگی (Locked-in syndrome) - سه شنبه سوم آبان 1390
کما (Coma) - جمعه بیست و نهم مهر 1390
سندرم گیلن-باره (Guillain–Barré syndrome) - جمعه بیستم خرداد 1390
پلی نوروپاتی التهابی میلین زدای مزمن (CIDP) - چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390
میلیت عرضی (Transverse myelitis) - سه شنبه هشتم فروردین 1391
آتاکسى فریدریش (Friedreich's Ataxia) - چهارشنبه یازدهم خرداد 1390
آتاکسی (Ataxia) و آتاکسى حسى (Sensory ataxia) - یکشنبه هشتم خرداد 1390
سیرنگومیلی (Syringomyelia) - جمعه هفتم بهمن 1390
کانال مرکزی نخاع (Central canal of spinal cord) - جمعه بیست و سوم دی 1390
بطن های مغز (Brain ventricles) - پنجشنبه بیست و دوم دی 1390
بطن پنجم (Fifth ventricle) - دوشنبه سوم بهمن 1390
مایع مغزی-نخاعی (Cerebrospinal fluid) - سه شنبه بیستم دی 1390
مجرای اپاندیم (Ependymal canal) - دوشنبه نوزدهم دی 1390
تکال ساک (Thecal sac or Dural sac) - جمعه شانزدهم دی 1390
کپسول داخلی (Internal capsule) - شنبه بیست و پنجم تیر 1390
ساقه مغز (Brain stem) - سه شنبه سوم خرداد 1390
سیستم لیمبیک (Limbic system) - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
تشکیلات مشبک (Reticular Formation) - یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389
سیستم عصبی خودکار (دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک) - پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389
فاسیکولاسیون (Fasciculation) - دوشنبه سوم آبان 1389
فیبریلاسیون (Fibrillation) - دوشنبه سوم آبان 1389
هیپرتونی (Hypertonia) - اسپاستیسیتی و رژیدیتی پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
هیپوتونی (Hypotonia) - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
تون عضلانی (Muscle tone) - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
شبکه عصبی (Nerve plexus) - جمعه بیست و ششم شهریور 1389
شبکه دنبالچه‌ای (Coccygeal plexus) - دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389
شبکه گردنی (Cervical plexus) - شنبه بیستم شهریور 1389
شبکه ساکرال (Sacral plexus) شنبه بیستم شهریور 1389
عصب فمورال (Femoral nerve) - چهارشنبه هفدهم شهریور 1389
شبکه کمری یا لومبار (Lumbar plexus) - شنبه سیزدهم شهریور 1389
عصب مدین((Median nerve)) - چهارشنبه دهم شهریور 1389
شبکه براکیال(Brachial plexus) - یکشنبه هفتم شهریور 1389
 فلج مغزی (cerebral palsy) - یکشنبه بیست و ششم دی 1389
 نوروتمزیس( Neurotmesis) - جمعه یکم مرداد 1389
نوروپراکسی(Neuropraxia) - جمعه یکم مرداد 1389
آکسونوتمزیس(Axonotmesis) - سه شنبه بیست و دوم تیر 1389
دژنرسانس والرین(Wallerian degeneration ) - جمعه بیست و یکم خرداد 1389
سندرم پس از فلج اطفال(Post-polio syndrome) - پنجشنبه هفدهم دی 1388
میاستنى گراویس(Mysthenia Gravis) - دوشنبه بیست و هفتم مهر 1388
اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون - چهارشنبه بیست و دوم مهر 1388
راه های حرکتی نزولی(Descending Motor Tracts)-(2) - سه شنبه دوازدهم خرداد 1388
راه های حرکتی نزولی(Descending Motor Tracts)-(1) - پنجشنبه هفتم خرداد 1388
عصب محیطی(Peripheral Nerve) - سه شنبه هجدهم خرداد 1389
دسته عصبی(Nerve fascicle) - دوشنبه هفدهم خرداد 1389
رشته عصبی(Nerve fiber) - چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1389
ضایعه نورون محرکه تحتانی(Lower motor neuron lesion) - پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389
ضایعه نورون محرکه فوقانی(Upper motor neuron lesion) - چهارشنبه دوازدهم خرداد 1389
سندرم دم اسب(Cauda equina syndrome) - دوشنبه دهم خرداد 1389
مخروط انتهایی(Conus terminalis ) - شنبه هشتم خرداد 1389
دم اسب(Cauda equina) - شنبه هشتم خرداد 1389
نخاع(Spinal Cord) - جمعه هفتم خرداد 1389
اعصاب نخاعی(Spinal nerves) - پنجشنبه ششم خرداد 1389
دستگاه عصبى(Nervous system) - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم - شنبه بیست و نهم خرداد 1389
عصب چهره ای(Facial nerve) - دوشنبه دوم فروردین 1389
اعصاب مغزى (Cranial Nerves) - شنبه بیست و نهم اسفند 1388
راه هرمی(Pyramidal tract) - جمعه بیست و یکم اسفند 1388
راه قشری پیازی(Corticobulbar tract) - جمعه بیست و یکم اسفند 1388
اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ) - سه شنبه یازدهم اسفند 1388
دوک عضلانی(Muscle spindle) - شنبه هشتم اسفند 1388
تماس عصبی-عضلانی(Neuromuscular junction) - جمعه هفتم اسفند 1388
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی-بخش دوم - یکشنبه نهم فروردین 1388
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی-بخش اول - جمعه هفتم فروردین 1388
طناب نخاعی(Spinal Cord)-قسمت دوم - سه شنبه چهارم فروردین 1388
طناب نخاعی(Spinal Cord)-قسمت اول - سه شنبه چهارم فروردین 1388
نورون های پروپریواسپاینال (Propriospinal neurons) - دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390
نیمکره های مخ-قشر مغز(Cerebral Cortex) - یکشنبه دوم فروردین 1388
عقده‏هاى قاعده‏اى (Basal Ganglia) - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
مخچه (Cerebellum)-قسمت دوم(علایم و اختلالات) - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مخچه (Cerebellum)-قسمت اول - پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387
بیماری شارکو-ماری-توث (Charcot–Marie–Tooth disease) - سه شنبه پانزدهم فروردین 1391
/ 0 نظر / 29 بازدید