مفاصل (Joints)

مفصل محلی است که استخوان ها به یکدیگر متصل می گردند یا ناحیه ای است که دو یا چند استخوان در کنار یکدیگر قرار می گیرند. مفاصل بخش مهمی از دستگاه اسکلتی انسان محسوب می شوند.

تصویر زیر:

 

 

 

مفاصل را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد که عبارتنداز:

*مفاصل ثابت (مفاصل لیفی یا فیبروزی)

*مفاصل نیمه متحرک (مفاصل غضروفی یا کارتیلاژنوس)

*مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال)

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://www.uen.org

مطالب مرتبط:

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

/ 0 نظر / 17 بازدید