مجموعه پا (Foot complex)

 

مجموعه پا (Foot complex) از 26 استخوان تشکیل شده است که می توان به سه قسمت تقسیم کرد:

 

*قسمت عقبی پا (Rearfoot or Hindfoot)

 

*قسمت میانی پا (Midfoot)

 

*قسمت جلویی پا (Forefoot)

 

 

 

استخوان های پا در تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

قسمت عقبی پا

قسمت عقبی پا شامل استخوان های زیر است:

*استخوان قاپ (تالوس)

*استخوان پاشنه (کالکانئوس)

 

مفصل بین استخوان های تالوس و کالکانئوس، ساب تالار نامیده می شود. این مفصل در حرکات اینورژن (حرکت کف پا به داخل) و اورژن (حرکت کف پا به خارج) نقش دارد.

 

 

قسمت میانی پا

قسمت میانی پا از استخوان های زیر تشکیل می گردد:

*استخوان ناوی (ناویکولار)

*استخوان مکعبی (کوبویید)

*سه استخوان میخی شکل (کانئیفورم)

تصویر زیر:

 

 

 

مفاصل ناحیه قسمت میانی پا عبارتنداز:

 

*مفصل تالوناویکولار (مفصل قاپی-ناوی)

 

*مفصل کالکانئوکوبویید (مفصل پاشنه ای-مکعبی)

 

*مفصل کونئوناویکولار (مفصل میخی-ناوی)

 

*مفصل اینترکانئیفورم (مفصل بین میخی)

 

*مفصل کونئوکوبویید (مفصل میخی-مکعبی)

 

*مفصل کوبوییدوناویکولار (مفصل مکعبی-ناوی)

 

 

قسمت جلویی پا

 

قسمت جلویی پا شامل استخوان های زیر است:

 

*پنج استخوان کف پایی (پنج استخوان متاتارسال)

 

*استخوان های انگشتان که در مجموع شامل چهارده استخوان است (انگشت شست دارای دو استخوان و بقیه انگشتان هر یک از سه استخوان تشکیل می گردند).

 

مفاصل ناحیه جلویی پا عبارتنداز:

 

*مفصل کونئومتاتارسال (مفصل میخی-کف پایی)

 

*مفصل کوبوییدومتاتارسال (مفصل مکعبی-کف پایی)

 

*مفاصل متاتارسوفالانژیال (مفاصل کف پایی-انگشتی)

 

*مفاصل اینترفالانژیال

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

http://www.southbayfootandankle.com/

 

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مچ پا (Ankle)

رباط های مچ پا (Ankle ligaments)

عضلات مچ پا (Ankle muscles)

استخوان های تارسوس (Tarsal bones)

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 27 بازدید