لیگامان طولی جلویی (Anterior longitudinal ligament)

صفحه رباط طولی جلویی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط طولی جلویی یا قدامی (به انگلیسی: Anterior longitudinal ligament) همانند رباط طولی پشتی، رباط بلندی است که در طول ستون فقرات امتداد داشته و به جلوی جسم مهره‌ها و دیسک‌های بین مهره‌ای متصل می‌گردد. رباط ‌های طولی پشتی و جلویی، در ثبات مفاصل بین مهره‌ای جلویی که درارتباط با حرکات دیسک‌های بین مهره‌ای است، نقش دارند.

رباط های ستون فقرات در تصویر زیر:

 

 

 

 

 


جستارهای وابسته
-دیسک بین مهره‌ای
-رباط طولی پشتی
 منبع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:
http://www.theverticalsummit.com/

مطالب مرتبط:

رباط طولی پشتی (Posterior longitudinal ligament)

رباط بین خاری (Interspinous ligament)

رباط فوق خاری (Supraspinous ligament)

رباط بین عرضی (Intertransverse ligament)

 

رباط نوکه (Ligamentum nuchae)

 

رباط زرد (Ligamentum flavum)

/ 0 نظر / 25 بازدید