# ژورنال_های_فیزیوتراپی

پایگاه های اطلاعاتی (Database) و ژورنال های فیزیوتراپی-قسمت دوم

بحث قسمت دوم پایگاه های اطلاعاتی و ژورنال ها (نشریات)ی فیزیوتراپی در گروه تلگرامی تدوین گایدلاین های فیزیوتراپی مدیران گروه: فیزیوتراپیست مجید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 259 بازدید

پایگاه های اطلاعاتی (Database) و ژورنال های فیزیوتراپی-قسمت اول

 بحث پایگاه های اطلاعاتی و ژورنال ها (نشریات)ی فیزیوتراپی در گروه تلگرامی تدوین گایدلاین های فیزیوتراپی مدیران گروه: فیزیوتراپیست مجید داستانی فیزیوتراپیست حاتم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 386 بازدید