# گایدلاین_های_بالینی_چیست

گایدلاین های عملکرد بالینی (Clinical practice guidelines)

  گایدلاین های بالینی (راهنماهای بالینی) Clinical Guidelines --------------------------------------- راهنماهای عملکرد بالینی یا CPGs Clinical practice guidelines   بحث مفاهیم گایدلاین های عملکرد بالینی در گروه تلگرامی تدوین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 968 بازدید