لیگامان های مفصل ساب تالار

مفصل ساب تالار از اتصال دو استخوان تالوس و کالکانئوس ایجاد می شود. در این مفصل حرکات اینورژن و اورژن صورت می گیرد. به حرکت کف پا به طرف داخل اینورژن و به حرکت کف پا به سمت خارج اورژن گفته می شود.

 

 

مفصل تالوکرورال (مفصل مچ پا) و مفصل ساب تالار در تصویر زیر:

 

 

 

رباط های مفصل ساب تالار عبارتنداز:

*رباط تالوکالکانئال داخلی (رباط قاپی-پاشنه ای داخلی)

*رباط تالوکالکانئال خارجی (رباط قاپی-پاشنه ای خارجی)

*رباط تالوکالکانئال بین استخوانی (رباط قاپی-پاشنه ای بین استخوانی)

*رباط سرویکال (رباط گردنی)

برخی از رباط های مجموعه مچ پا (شماره های یک تا شش) از نمای جلویی-طرفی (انترولترال) در تصویر زیر:

 

۱-رباط تیبیوفیبولار جلویی تحتانی  ۲-رباط تالوفیبولار جلویی  ۳-رباط کالکانئوفیبولار  ۴-رباط تالوکالکانئال خارجی  ۵-رباط تالوکالکانئال بین استخوانی  ۶-رباط تالوکالکانئال گردنی

 

دو رباط تالوکالکانئال بین استخوانی و سرویکال، نقش مهمی در ایجاد ثبات مفصل ساب تالار دارند. این دو رباط که از سینوس تارسی عبور می کنند درصورت باز کردن مفصل قابل رویت هستند. به هنگام قرار گرفتن تالوس بر روی کالکانئوس، ناودان های تالوس و کالکانئوس، سینوس تارسی را ایجاد می کنند.

سینوس تارسی در تصویر زیر:

 

 تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://www.d-med.com/

http://www.gla.ac.uk/

http://www.blackburnfeet.org.uk/

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مچ پا (Ankle)

پا (Foot)

عضلات مچ پا (Ankle muscles)

استخوان های تارسوس (Tarsal bones)

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

/ 0 نظر / 53 بازدید