محورهای آناتومیکی

محورهای آناتومیکی به محورهای فرضی در حالت آناتومیکی که حرکات مفاصل، حول آنها اتفاق می افتد گفته می شود.

 

محورهای آناتومیکی عبارتنداز:

*محور ساژیتال (Sagittal axis)

*محور کرونال (Coronal axis) یا محور فرونتال (Frontal axis)

*محور طولی (Longitudinal axis) یا محور عمودی (Vertical axis)

تصویر زیر:

 

 

 

 

محور ساژیتال

 

محوری است افقی در صفحه ساژیتال که امتداد آن از جلو به عقب است. حرکات دور کردن-نزدیک کردن (ابداکشن-اداکشن) در صفحه کرونال (صفحه فرونتال) حول محور ساژیتال انجام می گیرند.

 

محور کرونال

 

محوری است افقی در صفحه کرونال که امتداد آن از یک طرف بدن به سمت دیگر بدن است. حرکات خم کردن-صاف کردن (فلکشن-اکستنشن) در صفحه ساژیتال (صفحه میانی) حول محور کرونال انجام می گیرند.

 

محور طولی

 

محوری است عمودی در صفحه عرضی که امتداد آن از بالا به طرف پایین است. چرخش داخلی-چرخش خارجی (اینترنال روتیشن-اکسترنال روتیشن) در صفحه عرضی (صفحه افقی) حول محور طولی صورت می گیرند.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

 منبع تصویر:

 

http://www.brianmac.co.uk

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

مطالب مرتبط:

 

صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)

 

وضعیت آناتومیکی (Anatomical position)

 

 

مفصل چیست

/ 0 نظر / 25 بازدید