استخوانهای ساق پا

استخوان بندی ساق پا

 

ساق پا از دو استخوان بلند تشکیل شده است که عبارتنداز:

*درشت نی (تیبیا) که ضخیم تر بوده و در طرف داخل ساق قرار می گیرد

*نازک نی(فیبولا) که ظریفتر بوده و در طرف خارج ساق پا قرار می گیرد

 

تصویر زیر:

 

Leg skeletal anatomy

 

 

از دو استخوان ساق پا، فقط استخوان درشت نی (تیبیا) در تشکیل مفصل زانو (مفصل تیبیوفمورال) شرکت می کند. سطح فوقانی تیبیا (طبق تیبیا یا پلاتوی تیبیا) دارای دو رویه مفصلی برای کوندیل های فمور (استخوان ران) است. از اتصال این دو بخش مفاصل تیبیوفمورال داخلی و خارجی ایجاد می گردد.

 

 

مفاصل تیبیوفیبولار

 

استخوان های ساق پا در سه ناحیه به یکدیگر متصل می شوند و مفاصل زیر را ایجاد می کنند:

*مفصل تیبیوفیبولار فوقانی

*مفصل تیبیوفیبولار میانی

*مفصل تیبیوفیبولار تحتانی

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

مفصل تیبیوفیبولار فوقانی

 

مفصل تیبیوفیبولار فوقانی مفصلی است بین سر فیبولا و کوندیل خارجی تیبیا که یک مفصل سینوویال بوده و حرکت کمی در آن صورت می گیرد.

 

 

مفصل تیبیوفیبولار میانی

 

مفصل تیبیوفیبولار میانی مفصلی است بین تنه تیبیا و فیبولا توسط یک غشاء بین استخوانی یا غشاء لیفی (فیبروز بین استخوانی). بنابراین این مفصل، یک مفصل لیفی (فیبروز) است که غشاء بین استخوانی به کنار بین استخوانی تیبیا و فیبولا متصل می گردد. مشابه این نوع از مفصل، بین تنه رادیوس و اولنا در ساق دست (به عربی ساعد یا زند) نیز وجود دارد.

 

 

مفصل تیبیوفیبولار تحتانی

 

مفصل تیبیوفیبولار تحتانی مفصلی است بین انتهای تحتانی فیبولا با شکاف فیبولار (بریدگی فیبولار) انتهای تحتانی تیبیا که یک مفصل لیفی (مفصل فیبروز) است. این مفصل تحرک کمی داشته و رباط های تیبیوفیبولار جلویی و پشتی در ثبات آن نقش دارند.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

http://health.allrefer.com/

 

http://health-7.com

 

 مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 23 بازدید